Xul, the Cryptic Necromancer

 

Statistiky
Role
Specialist
Obtížnost
Medium
Cena
10 000 / 9,99 EUR
Útok
Typ útoku
Melee
Poškození
104 (+4,16)
Rychlost útoku
1
DPS
-
Dosah útoku
-
Rychlost pohybu
-
Obrana
Životy
1900 (+4)
Regenerace životů
3,957 (+4)
Mana
500
Regenerace many
3
Štíty
-

Xul je, podobně jako Li-Ming, postava z Diablo univerza. Xul, zvaný the Cryptic Necromancer, je obávaným protivníkem. On sám totiž dokáže rozhodovat o tom, kdo bude žít a kdo se podívá na svět z druhé strany. 

S probuzením Diabla přišla do Tristramu postava zahalená tajemstvím. Pochází z jižních močálů a jeho kůže je díky dlouhým studiím v zatuchlém mausoleu velmi bledá. Ostatní se ho straní díky jeho vzhledu a zvláštním způsobům.  Spolu s ostatními hrdiny docílil zničení Prvotního Zla (Prime Evil). Zasloužil se tak o znovunastolení rovnováhy v Sanctuary.  Proto musí znovu povstat a zamířit na další důležitou misi - dobytí Nexu!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ability


Trait

(D) Raise Skeleton

Pokud poblíž Xula zemře nepřátelský minion, Xul namísto něj vyvolá kostlivce, který trvá 15 sekund. Takto lze vyvolat až 4 kostlivce.                                                                   
 

Základní

(1) Bone Armor

Aktivací se kolem Xula objeví kostěný štít o hodnotě 25 % maximální hodnoty života, který trvá 3 sekundy.
 

(Q) Spectral Scythe

Povolá kosu na určeném místě. Po jedné sekundě se tato kosa vrátí zpět ke Xulovi a poškozuje vše, co jí stojí v cestě za 240 (+9,6 za level).

Cooldown: 8 sekund

Cena: 60 Mana

(W) Cursed Strikes

Jakmile je aktivováno, následující 4 vteřiny způsobují základní útoky plošné poškození a zpomalují zasaženým nepřátelům rychlost útoků o 40 % na 2 sekundy. 

Cooldown: 15 sekund

Cena: 65 Mana

(E) Bone Prison

Po 2sekundové prodlevě uvězní nepřátelského hrdinu na místě. Vězení (root) trvá 1,75 sekundy.

Cooldown: 1 sekund

Cena: 80 Mana

Heroic

(R) Poison Nova

Po krátké době vystřelí všemi směry otrávené střely, které všem nepřátelům způsobují masivní poškození jedem po 10 sekund.

Cooldown: 90 sekund

Cena: 100 Mana

(R) Skeletal Mages

Vyvolá 4 kostlivé mágy, kteří útočí na blízké nepřátele a zpomalují je o 30 % po 2 sekundy. Trvání 15 sekund.
Cooldown: 70 sekund

Cena: 80 Mana


Talenty


Tier 1

Backlash (1)

Jakmile vyprší trvání Bone Armor, nejbližší nepřátelé obdrží poškození ve výši 15 % jejich maximální hodnoty života. 

Shackler (1)

Po krátké chvíli vypustí otrávené střely, které způsobují 1249 (593 + 4 % za level) poškození po 10 sekund všem nepřátelům, které zasáhnou.
 Shade (1)

Dokud je Bone Armor aktivní, Xul se vyhne všem základním útokům, ale prodlouží cooldown Bone Armor o 10 sekund.
 

Tier 2

Death's Reach (Q)

Zvyšuje dosah Spectral Scythe o 20 %.

Jailors (E)

Bone Prison zároveň vyvolá 2 kostlivce, kteří se fixují na uvezněného nepřítele po 15 sekund. Tito kostlivci se nepočítají do maxima vyvolaného pomocí Trait.

Trag'Oul's Essence (W)

Při vyvolání kostlivce Xul obdrží 8 many.

Tier 3
Harvest Vitality (W)

Použití Cursed Strikes proti nepřátelským hrdinům léčí 145 (69 + 4 % za level) bodů života za každého zasaženého hrdinu.  

Weaken (W)

Zvyšuje zpomalení rychlosti útoků při použítí Cursed Strikes z 50 % na 75 %.

Rathma's Blessing (Trait)

Vyvolání kostlivce léčí 145 (69 + 4 % za level) bodů života.

Tier 4
Poison Nova (R) 

Po krátké době vystřelí všemi směry otrávené střely, které všem nepřátelům způsobují 1249 (593 + 4 % za level) poškození jedem po 10 sekund.
 Skeletal Mages (R)

Vyvolá 4 kostlivé mágy, kteří útočí na blízké nepřátele a udělují 103 (49 + 4 % za level) poškození a zpomalují je o 30 % po 2 sekundy. Trvání 15 sekund.

Tier 5
Decrepify (Q)

Spectral Scythe zpomaluje nepřátele o 40% po dobu 3 sekund.
Giant's Curse (W)

Cursed Strikes způsobují dodatečné poškození nepřátelskům hrdinům ve výši 2 % jejich maximální hodnoty života.

Corpse Explosion (Trait)

Pokud vyvolaní kostlivci zemřou, jejich ostatky explodují a v malém okruhu způsobí 55 (+2,2 za level) poškození. Toto poškození je navýšeno o 100 %, pokud zasáhne pouze nehratelné nepřátele (jiné nepřátele než hrdiny).


Tier 6
Executioner (Passive)

Po zasažení kontrolovaného cíle (Crowd Control) základním útokem se zvýší poškození základních útokú o 30% na 3 sekundy. Opakované útočení obnoví buff.
 

Flowing Wounds (Q)

Redukuje cooldown Spectral Scythe o 4 sekundy, pokud jím je zasažen nepřátelský hrdina.

Amplify Damage (E)

Nepřátelé zachycení díky Bone Prison se stanou Vulnerable po dobu 1,75 sekund. Vulnerable nepřítel obdrží o 25 % více veškerého poškození.
Skeleton Mastery (Trait)

Zvýší možný počet vyvolaných kostlivců na 6 a zvyšuje jejich poškození o 50%.

Tier 7

Cal of the Grave (R)

Poison Nova uděluje každou sekundu trvání dodatečné poškození 1 % maximální hodnoty života jedem. 

Raised Mage (R)

Pokud v blízkosti Xula zemře nepřátelský hrdina, na jeho místě se zjeví jeden Frost Mage, aby pomohl v boji. Zárověň zvyšuje zpomalení z 30% na 50 %.

Mortal Wound (Q)

Nepřátelům, kteří jsou zasaženi Spectral Scythe, snižuje následující 4 sekundy vyléčený počet životů o 75 %. 

Bone Spear (Active)

Způsobuje 570 (271 + 4 % za level) poškození. 

 

Spotlight

 Naposledy upravil/a Spikey 21.05.2016 v 14:20:44.

Chcete si povídat o Heroes of the Storm? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

Žádné komentáře
Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet