Jaina Proudmoore, the Archmage

  jaina    proudmoore    warcraft   

Příběh

Jaina byla již odmalička nadaná kouzelnice. Od začátku studovala pod Antonidasem, arcimágem, který vedl samotný Kirin Tor - radu mágů z města Dalaran. Během mládí se snažila zastavit záhadnou nákazu, která měla v budoucnu pohltit jejího přítele a jejich vzájemný romantický vztah, mladého prince Arthase Menethila. To se bohužel také stalo a tak poté, co události začali směřovat k takzvané Třetí Válce, získala si Jaina přízeň Thralla, nově zvoleného náčelníka Hordy, a sehrála klíčovou roli při sjednocení ras Azerothu v obraně proti Plamenné Legii. 

 

Po válce založila na ostrově Theramore stejnojmenné město a snažila se nadále vylepšovat vztahy mezi Hordou a Aliancí. Vždy se snažila udržovat mír, ať už šlo o napětí mezi Garroshem a Varianem, či o snahu objevit zpět trochu lidskosti v Arthasovi, po tom, co se již skutečně stal Lich Kingem. Její mírumilovný postoj se změnil teprve poté, co se Garrosh stal, během Thrallovi nepřítomnosti, náčelníkem Hordy. Právě Garrosh totiž krátce poté srovnal město Theramore se zemí pomocí manové bomby.

 

Více o příběhu Jainy Proudmoore (Odkaz na WoWfan.cz).

 

Vlastnosti

Assassin
Ranged

HP: 1365
HP Regen: 2,84 

Energy: 500
Energy Regen: -
Attack Damage: 60 
Attack Speed: 1

Ability

Trait

Frostbite

(Trait) Forstbite
Všechny schopnosti způsobují podchlazení (Chill), které zpomaluje rychlost pohybu nepřátel a zvyšuje následné poškození ze schopností o 50 %. Trvá 4 sekundy.

Základní ability

Frostbolt

(Q) Frostbolt

Vyšle mrazivou střelu, která způsobuje 190 ( +4 % za level) poškození a cíl podchladí (Chill). 
Mana: 30    Cooldown: 4 sekundy      
Frostbolt

Blizzard

(W) Blizzard

Sešle ve třech vlnách na malou plochu ledový déšť. Každá vlna způsobuje 142 ( +4 % za level) poškození a zároveň podchladí (Chill) zasažené cíle.
Mana: 90     Cooldown: 15 sekund
Blizzard

ConeOfCold

(E) Cone of Cold

Sešle kužel chladu, který udělí 230 ( +4 % za level) poškození nepřátelům v dosahu. Zároveň své cíle podchladí (Chill).
Mana: 40     Cooldown: 10 sekund
Cone of Cold

Heroic ability

RingOfFrost

(R) Ring of Frost

Po 1,5 sekundové prodlevě vytvoří ledový prstenec, který způsobí 310 ( +4 % za level) poškození zasaženým nepřátelům a zároveň je na 3 sekundy znehybní (Root). Poté prstenec ještě další 3 sekundy přetrvává a podchladí (Chill) každého, kdo se jej dotkne. 
Mana: 70     Cooldown: 80 sekund
Ring of Frost

WaterElemental

(R) Summon Water Elemental

Přivolá vodního elementála. Jeho základní útoky způsobují 78 ( +4 % za level) poškození, rozprsknou se na nepřátele v dosahu (splash) a udělí jim 25 % tohoto poškození a všechny zasažené nepřátele podchladí (Chill). Znovuaktivováním schopnosti lze určit elementálovi cíl, na kteý má útočit. Trvá 20 sekund. 
Mana: 75     Cooldown: 80 sekund
Summon Water Elemental

Talenty 

1

Winter's Reach (Q)
Zvyšuje dosah Frostbolt o 30 %.

Lingering Chill (Trait)

Zvyšuje trvání podchlazení (Chill) ze 4 na 6 sekund.

 

Deep Chill (E)
Zvyšuje postih k pohybu z podchlazení (Chill) ze 25 na 30 %.

Conjurer's Pursuit (W)

!Quest: Sbírání Regen Globes zvyšuje obnovu many o 0,1 za sekundu až do 2,5 za sekunnu.

!Reward: Po získání 25 glób zvýší Jaině maximum many o 100 bodů.

4

Frost Shards (Q)
Frostbolt nyní projde skrz první cíl a zasáhne i cíl za ním.

Arcane Intellect (Pasivní)
Působení poškození do podchlazených cílů (Chill) navrací Jaině manu. Za každý základní útok navrátí 5 many, za každý útok schopností vrátí 20 many.

Frost Armor (Pasivní)

Nepřátelští hrdinové, kteří na Jainu útočí jsou automaticky podchlazení (Chill). Navíc každých 10 sekund získá Jaina bonus 50 % k redukci poškození ze základních útoků (Physical Armor).

7

Ice Floes (E)
Rozšiřuje kužel kouzla Cone of Cold a za každý zasažený cíl snižuje jeho cooldown (1 sekundu za každý zasažený cíl, maximálně 5 sekund za jedno seslání kouzla). 

Frostbitten (Trait)
Zvyšuje bonus k poškození schopnostmi z Frostbite z 50 na 65 %. 

Ice Lance (Q)
Když Frostbolt zasáhne podchlazený (Chill) cíl, jeho cooldown je snížen o 2 sekundy a navrátí 10 many.

10

Frost Ring (R)
Po 1,5 sekundové prodlevě vytvoří ledový prstenec, který způsobí 310 ( +4 % za level) poškození zasaženým nepřátelům a zároveň je na 3 sekundy znehybní (Root). Poté prstenec ještě další 3 sekundy přetrvává a podchladí (Chill) každého, kdo se jej dotkne. 
Mana: 70     Cooldown: 80 sekund

Summon Water Elemental (R)
Přivolá vodního elementála. Jeho základní útoky způsobují 78 ( +4 % za level) poškození, rozprsknou se na nepřátele v dosahu (splash) a udělí jim 25 % tohoto poškození a všechny zasažené nepřátele podchladí (Chill). Znovuaktivováním schopnosti lze určit elementálovi cíl, na kteý má útočit. Trvá 20 sekund. 
Mana: 75     Cooldown: 80 sekund

13

Storm Front (W)
Zvyšuje dosah Blizzard o 30 %.

Ice Barrier (Trait)
Nepřátelé, kteří jsou zasažení Sacred Sweep mimo střed, jsou do středu lehce posunuti. XXX

Icy Veins (Aktivní)
Detainment Strike nyní prochází a zasáhne všechny hrdiny v jeho cestě. Za každého zasaženého hrdinu se snižuje cooldown schopnosti o 2 sekundy. 

16

Snowstorm (W)

Zvyšuje pole působnosti o 30 %.

Northern Exposure (E)
Hrdinové zasažení kouzlem Cone of Cold jsou postiženi citlivostí (Vulnerability). To způsobí navýšení veškerého poškození o 25 % na 2 sekundy. (Odpovídá snížení 25 Armor.)

Numbing Blast (E)
Cone of Cold zároveň podchlazené cíle znehybní (Root) na 1 sekundu.

20

Cold Snap (R)

Střed prstence vybuchne 0,5 sekundy poté, co vyprší účinek prstence na okrajích. Výbuch způsobí stejné poškození a stejně tak znehybní nepřátele, jako prstenec sám.

Wintermute (R)
Zvyšuje dosah pro vyvolání elementála o 50 % a umožňuje elementálovi napodobovat Jaininy schopnosti s 50% poškozením. 

Improved Ice Block (Aktivní)
Aktivací skryje Jainu do stáze (Stasis) a poskytne nezranitelnost (Invulnerability) na 2,5 sekundy. Jakmile efekt vyprší, nejbližší nepřátelé budou podchlazeni (Chill).

Cooldown: 20 sekund 

Arcane Power (Aktivní)
Aktivujte k okamžitému navrácení 400 many a získání 15 % k síle schopností (Ability Power) po dobu 10 sekund.

Cooldown: 60 sekund 

Skiny

Připravujeme...

 


Chcete si povídat o Heroes of the Storm? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

Žádné komentáře
Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet