What Does the Hero Say? #16 Varian

  Varian    Warrior    Hlas   

Varian Wrynn, High King of the Alliance

 

Kráľ Stormwindu, ľudí a Aliancie. Hrdina, ktorý položil svoj život nie len za svoj ľud, ale aj za celý Azeroth. Vzorný otec, spravodlivý panovník, ale aj neľútostný a drsný bojovník. S rovnako drsnými hláškami.


Hlas

 

 

 

 

 

Thrall, Ragnaros a v neposledom rade aj Varian. Týmto a mnohým ďalším postavám prepožičal svoj hlas práve Christopher Vincent Metzen . Okrem hlasov prispel hrám Blizzardu aj značným podielom pri dizajnovaní postáv, alebo tvorbe príbehov pre Warcraft, Diablo a Starcraft universa. Od roku 2016  je na dôchodku.


Pri Kliknutí

 

"Glory for the Alliance." - "Sláva Aliancii." (po zakúpení postavy)

"Your king listens." - "Tvoj kráľ počúva"

"The line of Stormwind's kings is restored." - "Rod kráľov Stormwindu je obnovený."

 

Interakcie

 

Postava z Alliancie

(laughs) "It's good to see the Alliance is well represented." - "Je dobré vidieť Allianciu správne reprezentovanú."

"Glory for the Alliance." - "Sláva Aliancii."

 

Genn Greymane

"Greymane, I hope you're not getting too old for the hunt." - "Greymane, Dúfam, že si na lov príliž nezostarol."

(laughs) "Then lead on, my friend." - " Tak potom veď, priateľu."

 

 

Jaina 

"Stand together, trust each other, and our enemy will break!" - "Zostaňme spolu, dôverujme si navzájom a naši nepriatelia sa zlomia!"

"As always, I appreciate your guidance, Lady Jaina." - "Ako vždy oceňujem tvoju radu, Lady Jaina."

 

Tyrande

"Let our enemy make the first mistake, Tyrande." - "Necháme našich nepriateľov spraviť prvú chybu, Tyrande."

"Likewise, High Priestess." - "Nápodobne, veľkňažka."

 

Uther

"Thank the Light! A trustworthy ally!" - "Vďaka, Svetlu! Dôveryhodný spojenec!

"Oh, admit it, you did that on purpose." - "Oh, priznaj si, to si spravil naschvál."

 

Postava z Hordy

"The Horde. Of course." - "Horda. Samozrejme."

"We share an enemy. Try not to forget it." - "Máme spoločného nepriateľa. Skús na to nezabudnúť."

 

Rehgar

"I hear you've become a respectable shaman, Rehgar." - "Počul som, že sa z teba stal vážený šaman, Rehgar."

"Life of luxury? Are you talking about me?" -  "Život v luxuse? To hovoríš o mne?"

 

Thrall

"Warchief Thrall. Much has changed since your time." - "Náčelník Thrall. Od tvojich čias sa veľa zmenilo."

"Only my enemies shall know my rage... and I intend to keep that promise." - "Iba moji nepriatelia spoznajú môj hnev... a ten sľub hodlám dodržať."

 

Záporné postavy (Gul'dan, Cho'gall a pod.)

"Allying with such evil was not what I was expecting." - "Spolčiť sa s takýmto zlom nebolo presne to, čo som očakával."

"Your foul words do not sway me!" - "Tvoje biedne slová mnou nezachvejú!"

 

Murky

"A murloc?! Is not even the Nexus safe from your vile kind?!" - "Murloc?! To už ani Nexus nie je v bezpečí pred vašim mizerným druhom?!"

"Oh, sure, that's cute now, but I know what happens when you grow up!" - "Jasne, teraz je to roztomilé, ale ja dobre viem, čo sa stane, keď vyrastieš!" 

 

Pri pohybe

 

"We march!" - "Pochodujeme!"

"Press forward!" - "Postupujme vpred!"

"With purpose." - "S cieľom."

"Stormwind's might shines on." - "Moc Stormwindu žiari."

"Act as one." - "Ako jeden"

"We forge our own destiny." - " Tvoríme si vlastný osud."

"I fight for my kingdom." - "Bojujem za svoje kráľovstvo."

"We think the same way." - "Myslíme rovnako."

"Serve with honor." - "Slúžiť so cťou."

 

Pri útoku

 

"This one's mine!" - "Tento je môj"

"For Azeroth!" - "Za Azeroth!"

"To arms!" - "Do zbrane!"

"Long overdue." - "Dávno očakávané." 

"So be it!"  - "Budiš!"

"Justice is at hand!" - "Spravodlivosť je na dosah!"

"Good, I was growing bored." - "Dobre, už som sa nudil."

 

Pri použití Heroic Ability

 

"Face me!" - "Čeľ mi!"

"You're holding back. Don't." - "Držíš sa späť. Nerob to."

"Let's see how you fight!" - "Uvidíme ako sa vieš biť!"

 

"No potions!" - "Žiadne lektvary!" 

 • Pravdepodobne odkazuje na potions vo World of Warcraft, ktoré sa môžu používať raz sa súboj, alebo na itemy z warcraftu 3.

 

Vtipné

"The Nexus has gathered powerful heroes from many worlds, but for what purpose? What if this is just the calm before the storm?" - "Nexus zhromaždil najmocnejších hrdinov z mnohých svetov, ale za akým účelom? Čo ak je toto len ticho pred búrkou?"

 • Týmto si kráľ Varian Wrynn zaslúžil cenu "Najlepší teaser storočia".

 

"You know, I still watch 3v3 arena fights from time to time. Warrior, Rogue and Druid teams are still my favorite, but... I'll admit, I'm a little biased." - "Viete, stále rád pozerám zápasy v aréne, kde sú traja na troch. Warrior, Rogue a Druid tímy sú stále moje najobľúbenejšie, ale... priznávam, že som trochu zaujatý."

 •  Aby nie, keď bol aj on sám členom takéhoto tímu - Varian Wrynn (alias Lo'Gosh) ako Warrior, Broll Bearmantle ako Druid a Valeera Sanguinar ako Rogue.

 

 

 

 

"All of the great Warrior abilities, none of the stance restrictions. Anvilmar would be jealous." - "Všetky skvelé Warrior ability a žiadne obmedzenia pozície. Anvilmar by tak žiarlil."

 • Thargas Anvilmar je warrior, trpaslík a verný priateľ kráľa Variana. Je jednou z hlavných postáv vo Warcraft komiksoch.

 

 

"Fury, Arms, and Protection. Each has its use on the battlefield. The key is choosing the right one at the right time." - "Zúrivosť, Zbrane a Obrana. Všetko z toho má svoje využitie na bojisku. Kľúčovým je zvoliť si to spávne v správny čas.

 • Narážka na talentový strom Warriora vo World of Warcraft

 

"People wonder how I learned how to quell my rage. But the secret is, I'm always angry." -  "Ľudia sa často udivujú nad tým, ako potláčam svoj hnev. Ale tajomstvom je, že sa hnevám neustále."

 • Narážka na ikonickú hlášku Brucea Bannera (Hulka) z filmu Avengers. Pravdepodobne zároveň aj narážka na to, že v Heroes of the Storm Varianova postava nepoužíva rage, ako sa na Warriora patrí, ale manu.

 

"It seems like I've seen Onyxia's head hang from the gates of Stormwind a million times. Still not enough." - "Zdá sa, ako keby hlava Onyxie visela z brány Stormwindu milión krát. Stále to nie je dosť."

 • Po zabití Onyxie sa vám odomkol quest, na konci ktorého (ak ste hrali za Alianciu) zavesil Varian hlavu Onyxie na bránu v Stormwinde. Quest samozrejme nebol iba pre jedného hráča - takže Varian ju tam musel zavesiť stále znovu a znovu.

 

 

"Some day, I hope to see Stormwind's Park restored. It was always a calming place for me." - "Dúfam, že jedného dňa uvidím Stormwindský park obnovený. Bolo to pre mňa vždy upokojujúce miesto."

 • Pokiaľ nemáte srdce z kameňa tak pri tejto hláške uroníte aspoň astrálnu slzičku. Stormwindský park bol zničený Deathwingom a obnovil sa až po Varianovej smrti. Je to miesto kde sa vzáva hold jemu a ďalším obetiam z Broken Shore.

 

 

 

"Oh, I just thought of the perfect joke to tell Anduin! What do you call a gnoll who won't share his forest? A Hogger!" (laughs) "Oh, he's gonna love it!" - "Ou, práve som prišiel na perfektný vtip, ktorý poviem Anduinovi! Ako nazveš gnolla, ktorý sa nechce deliť o les? Hogger (Nenažranec)!"

 

 • Varian, ako každý otec, má tendenciu robiť trápne "dad jokes" (tatkovské vtipy) so slovnými hračkami (puns). Hogger je žijúcou legendou a nočnou morou z Elwynn Forest, ktorá má na svedomí životy viacerých hrdinov Alliancie (hlavne tých od levelu 10 nižšie). Jedným z významov slova "hogger" je chamtivec alebo nenažranec - no, a Hogger je teda nenažraný, lebo sa nechce deliť o les. Bada bum tss!

 

 

"Hmm, I'm not sure about these talents. How do I respec? Ah... why is there never a class trainer around when you need one?" - "Nie som si istý týmito talentami. Ako mám "rešpektovať?" Ah... kde je tréner classy keď, ho potrebuješ?"

 

 • Varian je akosi zmätený názvami vo svojom talentovom strome (konkrétne talentom Respec) . Len škoda, že v Nexus (na rozdiel od WoW) nie sú žiadni tréneri classy, ktorí by vám poradili.

 

 "Is anyone else hungry... like a wolf? No? Well, what about Greymane? He has to be!" - "Je ešte niekto hladný... ako vlk? Nie? A čo Greymane? On musí byť!"

 • Genn Greymane je vlkolak (Worgen). Bada bum tss! 

 

"Anduin got me to play Hearthstone once. It was a bit fantastic for my tastes. What kind of game allows Garrosh to order me around? It's absurd!" - "Anduin ma raz prehovoril hrať Hearthstone. Bolo to na môj vkus príliš čudné. Čo za hru dovolí, aby mi Garrosh rozkazoval? To je absurdné!"

 • Karta Variana je legendárnou kartou, ktorú smie používať iba Warrior. Ano, a základným warrior hrdinom v Hearthstone je Garrosh Hellscream (jeden z Varianových nepriateľov.)

 

 

 

 

"Never take advice from someone named Prestor. Ever. They're always a dragon. Trust me." - "Nikdy si nenechávajte radiť od niekoho, kto sa volá prestor. Nikdy. Sú to vždy draci. Verte mi."

 • Varian tak hovorí z vlastných skúseností, nakoľko ho oklamala čierna dračica Onyxia prestrojená ako Lady Katrana Prestor.

 

 

 

"Are you still clicking? Was that not enough jokes?! WERE YOU NOT ENTERTAINED?!" (stammers) "Sorry. Uh... sometimes my gladiator past gets the best of me." - "Stále klikáš? Nebolo to dosť vtipov?! NEZABAVILI STE SA?!" (zadrhávanie) "Prepáč. Uh... niekedy ma ovládne moja gladiátorská minulosť."

 • Varian na istú dobu stratil pamäť a žil ako gladiátorský zápasník s prezývkou Lo'Gosh. S rolou gladiátora sa zžil na toľko, že dokonca cituje jednu z ikonických hlášok z filmu Gladiátor.

 


Chcete si povídat o Heroes of the Storm? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskusia

Žiadne komentáre
Pre pridanie komentáru musíte byť prihlásený.
Prihlásiť sa
alebo
Registrovať nový účet